DANH MỤC FREE FIRE

Nick Free Fire

Số tài khoản: 212,334

Đã bán: 108,122

Rương Free Fire Siêu VIP

Đã bán: 108,484

10,000đ

Vòng Quay Hỏa Ngục

Đã quay: 213,025

20,000đ

VQ MP40 Mãng Xà

Đã quay: 213,140

20,000đ

Vòng Quay Siêu Vip

Đã quay: 213,255

10,000đ

VQ Đẳng Cấp TiTan

Đã quay: 213,370

10,000đ

Random Free Fire VIP 1

Đã bán: 108,401

50,000đ

Random Free Fire VIP 2

Đã bán: 108,470

50,000đ

Random Free Fire VIP 3

Đã bán: 108,361

100,000đ

Random Free Fire VIP 4

Đã bán: 108,342

200,000đ